Stichting Kunstweekend Gemeente Drimmelen (SKWD)

Algemeen

 • Reglement deelname van Stichting Kunstweekend Gemeente Drimmelen voor deelname aan de door SKGD georganiseerde expositie.
 • De expositie van SKWD zal jaarlijks plaats vinden tijdens het kermisweekend van Made (laatste weekend van september).
 • De locatie is: Amerhal te Made.
 • Openingstijden 11:00 – 17:00 uur.
 • Toegang voor bezoekers is gratis.
 • Bij onduidelijkheden in dit reglement deelname beslist het bestuur van SKGD.

Deelname en kosten:

 • Om deel te nemen aan de expositie dient de kunstenaar zich in te schrijven via het inschrijfformulier op deze website.
 • De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is bijgeschreven op bankrekeningnummer: NL70 RBRB 8841 4352 83 t.n.v. Stichting Kunstweekend Gemeente Drimmelen onder vermelding van de naam van de kunstenaar.
 • Bij deelname/inschrijving gaat de kunstenaar akkoord met dit reglement.
 • De kosten voor deelname bedragen € 20,00 per inschrijving en zijn o.a. voor de huur van expositiemiddelen, reclame, vermelding op de hand-out/brochure, lunch en een aantal consumpties
 • Annulering (met restitutie inschrijfgeld*) is mogelijk tot 6 weken voor de expositiedatum. Daarna is annuleren en restitutie niet meer mogelijk. * Het reeds betaalde inschrijfgeld zal  teruggestort worden naar de rekening waarvan betaald is.
 • De inschrijftermijn staat vermeld op het inschrijfformulier. Latere inschrijving alleen op basis van beschikbaarheid.
 • Het aantal te plaatsen kunstenaars is beperkt en zal op basis van betaaldatum ingedeeld worden.
 • Door de sponsoren worden consumptiebonnen/lunch verzorgd.
 • Van iedere kunstenaar zal de naam, een portretfoto èn een kunstwerkfoto geplaatst worden in de hand-out/brochure die aangeboden wordt aan de bezoekers. Eventueel kan een e-mailadres of website vermeld worden.
 • Door deelname wordt automatisch toestemming gegeven aan SKGD om beeldmateriaal van de geëxposeerde kunstwerken te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Alle persoonlijke gegevens van de kunstenaar zullen door SKGD uiterst zorgvuldig behandeld en bewaard worden en niet met derden gedeeld worden. Zie ook de Privacy Verklaring AVG onderaan de pagina.
 • Op verzoek, of indien niet meer nodig, zullen alle persoonlijke gegevens vernietigd worden.
 • Voor een succesvolle deelname is een constante aanwezigheid tijdens de expositie een vereiste. In overleg met het bestuur is het mogelijk om een korte pauze in te lassen.

Inrichten/opruimen expositie:

 • De expositieruimte zal ingericht worden door SKGD met borden, tafels en vrije ruimtes.
 • Van te voren dient de kunstenaar het expositiemiddel aan te geven: bord of tafel of vrije ruimte.
 • Afmeting bord: 2x 2,40 x 1,20 m1 voor zware/grote werkstukken of 6 x 1,25 m1 voor lichte werkstukken (voorzien van ophangmogelijkheden).
 • Afmeting tafel: 2x 1,50 x 0,75 (gedekt met zwart kleed).
 • Afmeting vrije ruimte: circa 6 m2 (in overleg).
 • Alle ter beschikking gesteld expositiemateriaal dient met respect behandeld te worden: gebruik van eigen ophanghaken/plakband/punaises e.d. is niet toegestaan.
 • Bij beschadiging van expositiemateriaal zullen kosten van reparatie of vervanging doorberekend worden aan de gebruiker.
 • Het plaatsen van de kunstwerken wordt gedaan door de kunstenaar op zaterdag tussen 09:00 en 10:30 uur.
 • Het verwijderen van de kunstwerken wordt gedaan door de kunstenaar op zondag tussen 17:00 en 18:00 uur. Het meehelpen bij het opruimen van de expositiemiddelen wordt zeer gewaardeerd.
 • Verkoop van kunstwerken tijdens de expositie is mogelijk; commerciële promotie (prijskaartjes/prijslijsten/workshopaanbiedingen) is alleen toegestaan, wanneer deze nauwelijks zichtbaar is (zijkant/onderkant o.i.d). Tijdens de expositie mogen er geen kunstwerken verwisseld of verwijderd worden.
 • Per plaats wordt een stoel ter beschikking gesteld.
 • Jassen, tassen en verpakkingsmateriaal niet in de expositieruimte, maar in de daarvoor bestemde ruimte. Deze ruimte is onbewaakt, dus niet geschikt voor waardevolle spullen.
 • In de expositieruimte mag niet gegeten worden.
 • Geluid producerende media dienen gebruik te maken van een hoofdtelefoon.
 • De regels van de Amerhal dienen gerespecteerd te worden.

Verzekering:

 • Deelname aan de expositie is op eigen risico. De kunstwerken zijn niet verzekerd tijdens de expositie.
 • SKGD is niet aansprakelijk bij schade aan of diefstal van de geëxposeerde kunstwerken.
 • De Amerhal wordt buiten openingstijden afgesloten en is voor niemand toegankelijk.

Het bestuur van Stichting Kunstweekend Gemeente Drimmelen wenst alle deelnemers een prettige expositie toe!